al contingut a la navegació Informació de contacte

Execució de la segona fase de l'ETAP de Castelldans

         

L'ajuntament de Castelldans ha dut a terme durant la temporada d'estiu 2021, l'execució de la segona fase de l'actuació "ETAP per Castelldans amb capacitat de producció de 300 a 1200 m3/dia mitjançant filtració del procés de rentat en continu, filtre IL1500, construcció en dues fases". Aquesta actuació està parcialment finançada amb subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Castelldans

Durant l'exercici 2023, es va realitzar l'actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Castelldans, amb una despesa per al municipi de 1.794,43 euros (Iva inclòs). Aquesta despesa ha estat parcialment finançada amb un import de 764,93 euros, per la Diputació de Lleida, mitjanaçant la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats locals de les comarques de Lleida per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) i la redacció o revisió de plans de protecció civil municipals (DUPROCIM). Anualitat 2023.

Pla econòmic per als ens locals en làmbit de la cultura de l'Institut d'Estudis Ilerdencs 2023

L'Ajuntament de Castelldans ha organitzat durant el 2023, la trobada de gent gran, una conferència sobre meteorologia i canvi climàtic, un espectacle en commemoració del desé aniversari del club de lectura, i una audició de sardanes. Activitats que han estat possibles amb la col·laboració en el finançament de l'Institut d'Estudis Ilerdencs en el marc del Pla econòmic per als ens locals en l'àmbit de la cultura per l'anualitat 2023, en el qual aquest municipi tenia atorgats 4.750,00 euros

Restauració, Conservació i Millora de l’entorn dels “Herbassars de Castelldans”, inclosos dintre de l’espai protegit de “Mas de Melons – Alfés”, en el TM de Castelldans (comarca de Les Garrigues – província de Lleida)

En el marc de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2022l'Ajuntament de Castelldans ha executat l'actuació de "Restauració, Conservació i Millora de l’entorn dels “Herbassars de Castelldans”, inclosos dintre de l’espai protegit de “Mas de Melons – Alfés”, en el TM de Castelldans (comarca de Les Garrigues – província de Lleida), amb una despesa total de 44.017,13 euros (iva inclòs) i un finançament per part del Departament per import de 38.837,88 euros.

Pla econòmic per als ens locals en làmbit de la cultura de l'Institut d'Estudis Ilerdencs 2022

L'Ajuntament de Castelldans ha organitzat dues actuacions durant el 2022 que han estat possibles amb la col·laboració en el finançament de l'Institut d'Estudis Ilerdencs en el marc del Pla econòmic per als ens locals en l'àmbit de la cultura per l'anualitat 2022, en el qual aquest municipi tenia atorgats 4.735,00 euros. Les dues activitats finançades parcialment amb aquest import, foren el castell de focs amb música realitzat com a inauguració de la Festa major, el passat 5 de setembre de 2022 de Pirotecnia Turis, així com el castell de focs de cloenda de Festa major del Grup de diables els rojos de Juneda, del dia 10 de setembre de 2022. També es va finançar l'equip de so, llum i fum utilitzat a l'escala en hifi i durant tota la festa major.