al contingut a la navegació Informació de contacte

Restauració, Conservació i Millora de l’entorn dels “Herbassars de Castelldans”, inclosos dintre de l’espai protegit de “Mas de Melons – Alfés”, en el TM de Castelldans (comarca de Les Garrigues – província de Lleida)

En el marc de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2022l'Ajuntament de Castelldans ha executat l'actuació de "Restauració, Conservació i Millora de l’entorn dels “Herbassars de Castelldans”, inclosos dintre de l’espai protegit de “Mas de Melons – Alfés”, en el TM de Castelldans (comarca de Les Garrigues – província de Lleida), amb una despesa total de 44.017,13 euros (iva inclòs) i un finançament per part del Departament per import de 38.837,88 euros.

DIJOUS 25 MAIG 2023