al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm. 16. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.pdf