al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm.21 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC DE CASTELLDANS PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS