al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm.25 TAXA PER A LA RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I TERME MUNICIPAL