al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm.29 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE GESTIÓ DE RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ