al contingut a la navegació Informació de contacte

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 TAXA PER EXPEDICIÓ I TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS I ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES.