al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm. 32 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS URBANS