al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm.33 TAXA per la utilització d’espais, locals, edificis i materials de propietat municipal per a usos particulars.