al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Castelldans

Codi
250674
Comarca
Garrigues
Població
895
Superfície
65,1
Densitat
13,8
Altitud
353

Superfície (km²)

Municipi
65,1
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
13,8
Comarca
23,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
474
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
421
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
895
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
102
Comarca
2.430
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
564
Comarca
11.713
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
172
Comarca
3.802
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
57
Comarca
1.066
Catalunya
256.427

Població

Municipi
895
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
47
Comarca
1.245
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
322
Comarca
6.449
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
80
Comarca
1.851
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
411
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
474
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
55
Comarca
1.185
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
242
Comarca
5.264
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
92
Comarca
1.951
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
32
Comarca
655
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
421
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
712
Comarca
15.092
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
62
Comarca
1.088
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
121
Comarca
2.831
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
895
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
789
Comarca
16.207
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
106
Comarca
2.804
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
895
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
411
Comarca
8.325
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
63
Comarca
1.631
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
474
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
378
Comarca
7.882
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
43
Comarca
1.173
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
421
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
270
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
280
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
26
Comarca
550
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
105
Comarca
2.640
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
47,6
Comarca
62,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
66
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
6
Comarca
65
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
10
Comarca
131
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
135
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
113
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
9
Comarca
248
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
54
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
45
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
34
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
1
Comarca
79
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
252
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
20
Comarca
287
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
6
Comarca
198
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
252
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-117
Comarca
-1.070
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-13,4
Comarca
-5,95
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,33
Comarca
-6
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,07
Comarca
0,04
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
973
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
853
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
884
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
556
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
543
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
988
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
4
Comarca
48
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
34
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
144
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
250
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
18,1
Comarca
19,7
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36
Comarca
35,2
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,5
Comarca
20,5
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
24,4
Comarca
24,6
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
711
Comarca
14.253
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
75,9
Comarca
75,7
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
683
Comarca
13.976
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
58,3
Comarca
61,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
702
Comarca
14.014
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,2
Comarca
72,9
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
74,5
Comarca
74,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
709
Comarca
14.172
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
403
Comarca
8.012
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
150
Comarca
2.171
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
553
Comarca
10.184
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
459
Comarca
9.838
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
898
Comarca
17.265
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
215
Comarca
4.390
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
160
Comarca
3.285
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
375
Comarca
7.675
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
400
Comarca
8.165
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
315
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.005
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
275
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.900
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
3.495
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
795
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
235
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
720
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
120
Comarca
1.910
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
1.355
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.590
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
550
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
3.495
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
592
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
282
Comarca
5.531
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
698,15
Comarca
777,57
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
119
Comarca
2.542
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
117
Comarca
2.298
Catalunya
775.829

Total

Municipi
236
Comarca
4.840
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
4,2
Comarca
108,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,2
Comarca
102,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
2
Comarca
49,3
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
18
Comarca
418,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
36,3
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
29,5
Comarca
715,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
14,9
Comarca
337
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
14,6
Comarca
378,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
29,5
Comarca
715,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
76
Comarca
1.855
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
53
Comarca
2.887
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
527
Comarca
12.537
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
301
Comarca
6.260
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
831
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
704
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
2.675
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
144
Comarca
2.319
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
2.164
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
820
Comarca
16.957
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.163
Comarca
36.136
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
249
Comarca
273
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.118
Comarca
17.165
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.326
Comarca
4.747
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.602
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.603
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
443
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
106
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
21
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
447
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1.197
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1.388
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.602
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
194
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
14
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
11.460
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
41.751
Comarca
393.347
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
220.700
Comarca
3.482.648
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
11
Comarca
92
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
573
Comarca
11.426
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
70
Comarca
1.700
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
187
Comarca
3.717
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
39
Comarca
944
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
869
Comarca
17.787
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,92
Comarca
1,1
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
35,5
Comarca
42,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
96
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
2,99
Comarca
47.559,53
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions