al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Castelldans

Codi
250674
Comarca
Garrigues
Població
900
Superfície
65,1
Densitat
13,8
Altitud
353

Superfície (km²)

Municipi
65,1
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
13,8
Comarca
23,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
481
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
419
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
900
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
103
Comarca
2.429
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
577
Comarca
11.746
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
167
Comarca
3.774
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
53
Comarca
1.061
Catalunya
250.143

Població

Municipi
900
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
51
Comarca
1.268
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
326
Comarca
6.435
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
79
Comarca
1.850
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
412
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
481
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
52
Comarca
1.161
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
251
Comarca
5.311
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
88
Comarca
1.924
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
649
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
419
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
707
Comarca
15.159
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
62
Comarca
1.102
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
131
Comarca
2.749
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
900
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
787
Comarca
16.267
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
113
Comarca
2.743
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
900
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
414
Comarca
8.357
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
67
Comarca
1.608
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
481
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
373
Comarca
7.910
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
46
Comarca
1.135
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
419
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
270
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
280
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
26
Comarca
550
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
110
Comarca
2.610
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
63,4
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
66
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
6
Comarca
65
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
10
Comarca
131
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
133
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
4
Comarca
136
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
269
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-8
Comarca
196
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
19
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
-5
Comarca
215
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
207
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
16
Comarca
145
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
158
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
207
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
72
Comarca
1.103
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
7,4
Comarca
5,64
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6,15
Comarca
-5,34
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,55
Comarca
10,98
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
973
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
853
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
884
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
556
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
988
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
4
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
34
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
140
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
245
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
23,1
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35
Comarca
34,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,1
Comarca
20
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
22,9
Comarca
23,3
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
748
Comarca
14.835
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,4
Comarca
67,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
711
Comarca
14.175
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,3
Comarca
83
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
719
Comarca
14.370
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65
Comarca
62,8
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
45,9
Comarca
50,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
750
Comarca
14.894
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
403
Comarca
8.012
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
150
Comarca
2.171
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
553
Comarca
10.184
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
459
Comarca
9.838
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
898
Comarca
17.265
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
234
Comarca
4.487
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
161
Comarca
3.238
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
395
Comarca
7.725
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
434
Comarca
8.180
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
315
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
990
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
285
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
2.010
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
3.600
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
820
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
170
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
250
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
730
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
1.965
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
1.355
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.575
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
670
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
3.600
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
19
Comarca
612
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
282
Comarca
5.531
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
698,15
Comarca
777,57
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
119
Comarca
2.542
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
117
Comarca
2.298
Catalunya
775.829

Total

Municipi
236
Comarca
4.840
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
8,3
Comarca
128,3
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
6,5
Comarca
112,3
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,2
Comarca
59,9
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
19
Comarca
467,2
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,8
Comarca
43,2
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
36,8
Comarca
810,9
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
18,5
Comarca
390,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
18,3
Comarca
420,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
36,8
Comarca
810,9
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
76
Comarca
1.855
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
53
Comarca
2.887
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
527
Comarca
12.537
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
301
Comarca
6.260
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
144
Comarca
2.319
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

IBI. Rebuts

Municipi
820
Comarca
16.957
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.163
Comarca
36.136
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
249
Comarca
273
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.317
Comarca
16.750
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.298
Comarca
4.626
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.686
Comarca
38.342
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
157
Comarca
2.584
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.843
Comarca
40.927
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.116
Comarca
9.786
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
1.062
Comarca
8.634
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
1.504
Comarca
19.276
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
554
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
5
Comarca
92
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
3.686
Comarca
38.342
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
1
Comarca
55
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
210
Comarca
2.981
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
211
Comarca
3.036
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
196
Comarca
2.709
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
327
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
211
Comarca
3.036
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
117
Comarca
10.166
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
4.754
Comarca
15.879
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
18
Comarca
1.917
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
9.495
Comarca
275.485
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
313.500
Comarca
6.004.190
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
799
Comarca
7.333
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
11
Comarca
92
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
573
Comarca
11.426
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
70
Comarca
1.700
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
187
Comarca
3.717
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
39
Comarca
944
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
869
Comarca
17.787
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,92
Comarca
1,1
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
35,5
Comarca
42,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
96
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
2,99
Comarca
47.559,53
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions