al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Castelldans

Codi
250674
Comarca
Garrigues
Població
900
Superfície
65,1
Densitat
13,8
Altitud
353

Superfície (km²)

Municipi
65,1
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
13,8
Comarca
23,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
481
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
419
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
900
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
111
Comarca
2.407
Catalunya
1.165.865

Població de 15 a 64 anys

Municipi
601
Comarca
11.637
Catalunya
5.146.253

Població de 65 a 84 anys

Municipi
162
Comarca
3.761
Catalunya
1.218.356

Població de 85 anys i més

Municipi
56
Comarca
1.068
Catalunya
250.005

Població

Municipi
930
Comarca
18.873
Catalunya
7.780.479

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
53
Comarca
1.271
Catalunya
600.199

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
341
Comarca
6.355
Catalunya
2.596.461

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
75
Comarca
1.836
Catalunya
547.441

Homes de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
416
Catalunya
82.863

Homes

Municipi
497
Comarca
9.878
Catalunya
3.826.964

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
58
Comarca
1.136
Catalunya
565.666

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
260
Comarca
5.282
Catalunya
2.549.792

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
87
Comarca
1.925
Catalunya
670.915

Dones de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
652
Catalunya
167.142

Dones

Municipi
433
Comarca
8.995
Catalunya
3.953.515

Població nascuda a Catalunya

Municipi
717
Comarca
15.138
Catalunya
4.947.418

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
68
Comarca
1.135
Catalunya
1.248.206

Població nascuda a l'estranger

Municipi
145
Comarca
2.600
Catalunya
1.584.855

Població

Municipi
930
Comarca
18.873
Catalunya
7.780.479

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
802
Comarca
16.292
Catalunya
6.519.860

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
128
Comarca
2.581
Catalunya
1.260.619

Població

Municipi
930
Comarca
18.873
Catalunya
7.780.479

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
422
Comarca
8.376
Catalunya
3.176.668

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
75
Comarca
1.502
Catalunya
650.296

Homes

Municipi
497
Comarca
9.878
Catalunya
3.826.964

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
380
Comarca
7.916
Catalunya
3.343.192

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
53
Comarca
1.079
Catalunya
610.323

Dones

Municipi
433
Comarca
8.995
Catalunya
3.953.515

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
255
Catalunya
172.716

Dones residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
268
Catalunya
167.798

Població resident a l'estranger

Municipi
27
Comarca
523
Catalunya
340.514

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
110
Comarca
2.610
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
63,4
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
5
Comarca
115
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
133
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
4
Comarca
136
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
269
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-8
Comarca
196
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
19
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
-5
Comarca
215
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
207
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
16
Comarca
145
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
158
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
207
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
72
Comarca
1.103
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
7,4
Comarca
5,64
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6,15
Comarca
-5,34
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,55
Comarca
10,98
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
973
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
853
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
884
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
556
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
988
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
4
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
34
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
140
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
245
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
23,1
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35
Comarca
34,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,1
Comarca
20
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
22,9
Comarca
23,3
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
748
Comarca
14.835
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,4
Comarca
67,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
711
Comarca
14.175
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,3
Comarca
83
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
719
Comarca
14.370
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65
Comarca
62,8
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
45,9
Comarca
50,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
750
Comarca
14.894
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
403
Comarca
8.012
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
150
Comarca
2.171
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
553
Comarca
10.184
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
459
Comarca
9.838
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
898
Comarca
17.265
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
223
Comarca
4.447
Catalunya
1.770.477

Dones

Municipi
160
Comarca
3.300
Catalunya
1.568.341

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
383
Comarca
7.747
Catalunya
3.338.818

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
414
Comarca
8.255
Catalunya
3.508.631

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
13
Comarca
319
Catalunya
9.822

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
34
Comarca
1.903
Catalunya
2.248.270

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
3.536
Catalunya
2.845.189

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
74
Comarca
829
Catalunya
22.038

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
170
Catalunya
38.167

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
9
Comarca
234
Catalunya
69.755

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
26
Comarca
750
Catalunya
428.694

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
109
Comarca
1.983
Catalunya
558.654

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
2.997
Catalunya
1.236.248

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
539
Catalunya
661.338

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
947.603

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
3.536
Catalunya
2.845.189

Comptes de cotització

Municipi
15
Comarca
596
Catalunya
243.338

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
282
Comarca
5.531
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
698,15
Comarca
777,57
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
119
Comarca
2.542
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
117
Comarca
2.298
Catalunya
775.829

Total

Municipi
236
Comarca
4.840
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
8,3
Comarca
128,3
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
6,5
Comarca
112,3
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,2
Comarca
59,9
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
19
Comarca
467,2
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,8
Comarca
43,2
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
36,8
Comarca
810,9
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
18,5
Comarca
390,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
18,3
Comarca
420,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
36,8
Comarca
810,9
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
76
Comarca
1.855
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
53
Comarca
2.887
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
527
Comarca
12.537
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
301
Comarca
6.260
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
144
Comarca
2.319
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
398
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

IBI. Rebuts

Municipi
821
Comarca
16.964
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.173
Comarca
36.160,9
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
248,8
Comarca
273,9
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.317
Comarca
16.750
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.298
Comarca
4.626
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.686
Comarca
38.342
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
157
Comarca
2.584
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.843
Comarca
40.927
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.116
Comarca
9.786
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
1.062
Comarca
8.634
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
1.504
Comarca
19.276
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
554
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
5
Comarca
92
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
3.686
Comarca
38.342
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
1
Comarca
55
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
210
Comarca
2.981
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
211
Comarca
3.036
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
196
Comarca
2.709
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
327
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
211
Comarca
3.036
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
117
Comarca
10.166
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
4.754
Comarca
15.879
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
18
Comarca
1.917
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
9.495
Comarca
275.485
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
313.500
Comarca
6.004.190
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
799
Comarca
7.333
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.903

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
11.395

Hotels

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
11
Comarca
92
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
65
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
562
Comarca
11.415
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
69
Comarca
1.630
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
184
Comarca
3.724
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
36
Comarca
901
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
851
Comarca
17.670
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,82
Comarca
1,06
Catalunya
1,44

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
36
Comarca
40,3
Catalunya
44,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
97
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
539,22
Comarca
41.754,71
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions